"Leda är att ge möjligheter inte färdiga svar!"

Citat ur boken "Ett levande liv" av Lennart Nilsson

we
Devin
Blomma
Ekesrydh
Majssnok